Vores relation

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs & leveringsbetingelser for WUAV A/S

Anvendelse:
Nedenstående almindelige salgsvilkår finder anvendelse ved salg af varer og tjenesteydelser.

Betalingsbetingelser:
Den samlede købesum skal betales inden betalingsfristens udløb. Ved senere betaling beregnes rente på 1% pr påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- pr påmindelse, ligesom alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af beløbet påhviler kunden. Ved ordreafgivelse opkræves 30% af det samlede ordrebeløb.

Ejendomsforbehold:
Hvis den samlede købesum i henhold til fakturaen ikke betales kontant af kunden ved leveringen, beholder sælger ejendomsretten til varerne indtil den samlede købesum er betalt.

Forsikring:
Straks ved levering på kundens adresse, overgår ansvaret for produkterne fra Wuav A/S til kunden. Kunden forpligter sig til at sikre og forsikre produkterne indtil den samlede købesum er betalt.

Reklamationer:
Ved leverancer til private er reklamationen omfattet af købelovens reklamationsret.

For erhvervsleverancer gælder 12 måneders reklamationsret på såvel installationer som produkter med mindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen. Produktgarantien forudsætter ”indsendelse til Wuav til ombytning eller reparation” Udgifter til udskiftning og transport er ikke inkluderet.

På reparationer og reservedele ydes 3 måneders garanti.

Hvis kunden har fejlmeldt et produkt, hvor fejlen ikke skyldes fejl i produkt eller installation, så er Wuav a/s berettiget til at fakturere kunden for udbedringen af fejlen.

Producentgaranti:
Hvis et produkt har udvidet garanti fra producentens side, så overføres denne garanti til slutkunden. Arbejdsløn og kørsel er aldrig omfattet af denne garanti, og betales af kunden.

Produktansvar:
Wuav A/S hæfter for produktansvar over for kunden for de leverede varer i det omfang det er fastsat i lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar med ændringer af lov nr. 1041 af 28. november 2000 og lov nr. 541 af 8. juni 2006.

Erstatningsansvar:
Wuav A/S kan aldrig pålægges erstatningsansvar for driftstab som følge af opståede fejl eller fejl og mangler i det leverede. Erstatning på ting og person er dækket af lovpligtig erhvervsforsikring.

Force majeure:
Ingen af parterne hæfter for udgifter som skyldes force majeure, herunder strejker og lockout.

Lovvalg:
For salget gælder dansk ret.

Tilmeld nyhedsbrev

...og hold dig opdateret løbende.

Tak for din tilmelding

Få et oplæg

Udfyld vores formular og modtag et prisoplæg på dit ønskede setup

You have Successfully Subscribed!