Kontorindretning med huddle rooms er det nye sort

Det engelske ord huddle betyder frit oversat “at samles om at planlægge eller diskutere”. Men hvad dækker begrebet huddle room egentlig over?

I takt med at mange virksomheder i de senere år har forvandlet lukkede kontorer til åbne kontorlandskaber, er der samtidigt opstået et behov for at skabe fælles arbejdsstationer og mindre mødelokaler. Det er små lokaler, hvor man kan samles med sit team – ofte grupper på 3-6 personer – omkring videomøder, projektarbejde eller impulsive arbejdsopgaver.

Spar pladsen og minimer støjen
Man kan overveje, hvad huddle rooms kan fremfor et almindeligt mødelokale i de rammer, vi kender i dag?

Tager man udgangspunkt i det klassiske mødelokale, som ofte er indrettet til 8-10 mand eller flere, kan man direkte sammenligne lokalernes forskellige krav til plads og inventar. Med huddle rooms kræves mindre plads og mindre borde og færre stole. Indretter man flere huddle rooms frem for et stort mødelokale, har man effektivt skabt en mulighed for, at flere kan afholde møder samtidigt, samt at få personer omvendt ikke optager pladsen i et stort mødelokale.

Ofte fungerer brugen af huddle room sådan, at man ikke reserverer lokalet, men i stedet gør brug af det, præcis når man har brug for det. Det minimerer spildtiden af reserverede (tomme) mødelokaler, og nogle undgår unødigt ventetid.

Ser man på, hvilken funktion et huddle room har i et åbent kontorlandskab, så vil man opleve en minimering af støj, idet teams kan samles i et lukket lokale og kommunikere, diskutere og arbejde, fremfor at projektarbejdet foregår på tværs af et åbent kontorlandskab blandt andre kolleger. Derudover arbejder et team ofte mere effektivt, når det samles impulsivt, når behovet for et møde opstår, fremfor når det store mødelokale er ledigt på et givent tidspunkt.

 

Hvad indeholder et huddle room?
Betegnelsen huddle room er en form for mødelokale, der er indrettet med udstyr svarende til det behov, der er i et arbejds- og mødelokale, hvor en lille gruppe af medarbejdere skal kunne kommunikere effektivt med hinanden eller med eksterne parter. Det kan være udstyr til fx videokonference – skærme, lyd og kamera, samt borde og stole til et lille antal af personer.

Skal man have succes med at indføre huddle rooms er det vigtigt, at lokalet og udstyret er nemt at håndtere. I dag findes der AV-udstyr, som er specielt udviklet til huddle rooms. Det er fx. kameraer med vidvinkel, som kan filme hele lokalet, selv om alle er tæt på. En god løsning til dette er blandt andet videokonferencesystemet Life Size Icon.

Hvordan kommer du i gang?
Overvejer du om huddle rooms kunne være en ny mulighed for at effektivisere og skabe nye arbejdsgange i din virksomhed, så kan vi hjælpe dig videre i processen. Hos WUAV rådgiver vi dig gerne om udstyr velegnet til indretning af huddle rooms. Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvilket udstyr, vi kan anbefale dig.